ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2สวัสดี ท่านเข้าใช้งานจาก IP Address : 3.85.224.8
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 - ยินดีต้อนรับ
วันที่ 27  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  เวลา  12:40:44

ติดต่อเรา

ที่อยู่เว็บไซต์หลักhttp://www.phatthalung2.go.th
ที่ตั้งสำนักงาน2/8 หมู่ 1 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160
ทางโทรศัพท์0 7469 5911 - 7 หรือ http://www.phatthalung2.go.th
ทางโทรสาร0 7469 5912
ทางอีเมล์info@phatthalung2.go.th
ติดต่อผู้บริหาร : นายณรงค์ ศรีละมุล (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2) โทร. 0 7469 5911
ติดต่อกลุ่มกฎหมายและคดี : นายปรีชา เส็นฤทธิ์ (ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี) โทร. 0 7469 5915


Version ๒๐๑๙.๑ พุทธศักราช ๒๕๖๒