ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2
นายณรงค์ ศรีละมุล
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๒


ชื่อและนามสกุล
นายสม พุ่มแก้ว
รอง ผอ.สพป.

ชื่อและนามสกุล
นายสัมภาษณ์ เผ่าภาสสกุล
รอง ผอ.สพป.

ชื่อและนามสกุล
นายศิริศักดิ์ วัฒนศิริ
รอง ผอ.สพป.

โรงเรียนในสังกัด
ทำเนียบบุคลากร

เมนู

-> หน้าแรก
-> ข้อมูลทั่วไป
-> วิสัยทัศน์
-> พันธกิจ/เป้าประสงค์

-> โครงสร้างหน่วยงาน
-> ผู้บริหาร
-> อำนาจหน้าที่
-> แผนพัฒนาหน่วยงาน
-> ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
-> กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
-> กระดานถามตอบ
-> เฟสบุ๊กแฟนเพจ
-> ข่าวประชาสัมพันธ์ OBEC Line

-> แผนปฏิบัติการประจำปี
-> แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
-> รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
-> คู่มือการปฏิบัติงาน
-> บันทึกข้อตกลงผู้บริหาร (MOU)
-> รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ

-> นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
-> หลักเกณฑ์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
-> รายงานโครงการพัฒนาบุคค
-> การเกลี่ยอัตรากำลัง

-> แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
-> ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
-> ช่องทางรับฟังความคิดเห็น/ ติดต่อเรา

-> การประเมินความเสี่ยง
-> แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
-> รายงานผลการดำเนินงานป้องกันทุจริต
-> มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
-> มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
-> มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
-> มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
-> มาตรการป้องกันการรับสินบน
-> มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์
-> มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

-> ดาวน์โหลด
-> บทความ
-> ฟอรั่ม
-> เว็บลิงค์
-> อัลบั้มภาพเฟสบุ๊ก
-> หมวดหมู่ข่าว
-> แกลอรี่ภาพ
-> ค้นหา
-> PictureFlow Gallery
-> รายงานผลประเมินการให้บริการ

อาขยาน-สูตรคูณ

TEPE Online

Facebook Fanpage

ลิ้งค์หน่วยงาน

edu

plg1

sahakon

1moe

1obec

2omoe

3ops

เข้าสู่ระบบ

User name

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ดาวน์โหลด: กลุ่มนโยบายและแผน

สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (10 มิถุนายน 2557)
License: O/S: เวอร์ชั่น: pdf
เพิ่มเมื่อ: 02/08/2014 07:54 ดาวน์โหลด: 3036 ดาวน์โหลด (717 KB)
ตารางข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 (Excel)
ตารางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557
License: O/S: เวอร์ชั่น: Excel
เพิ่มเมื่อ: 02/08/2014 12:21 ดาวน์โหลด: 761 ดาวน์โหลด (165 kb)
โปรแกรม photoscape
โปรแกรมจัดการรูปภาพ
License: O/S: เวอร์ชั่น: ไฟล์ติดตั้ง
เพิ่มเมื่อ: 09/08/2014 11:22 ดาวน์โหลด: 552 ดาวน์โหลด (446.94Kb)
โปรแกรมแก้ไขขนาดภาพ
โปรแกรมรีไซต์รูปภาพ เพื่อกำหนดขนาดให้เหมาะสม
License: O/S: เวอร์ชั่น: ไฟล์ติดตั้ง
เพิ่มเมื่อ: 09/08/2014 11:24 ดาวน์โหลด: 728 ดาวน์โหลด (3.79Mb)
เอกสารอบรม E-Office
powepoint เอกสารอบรม E-Office(ระบบครุภัณฑ์ วัสดุ) วันที่ 25 สิงหาคม 2557
License: O/S: เวอร์ชั่น:
เพิ่มเมื่อ: 26/08/2014 23:13 ดาวน์โหลด: 907 ดาวน์โหลด (27.61Mb)
เอกสารการออกแบบและพัฒนาระบบโครงข่ายไร้สาย (Wi-Fi Network)
เอกสารการออกแบบและพัฒนาระบบโครงข่ายไร้สาย (Wi-Fi Network) สำหรับโครงการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
License: O/S: เวอร์ชั่น: pdf
เพิ่มเมื่อ: 26/08/2014 23:22 ดาวน์โหลด: 1565 ดาวน์โหลด (3.08Mb)
ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.พัทลุง เขต 2 ปีการศึกษา 2557
ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.พัทลุง เขต 2 ปีการศึกษา 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557
License: O/S: เวอร์ชั่น: pdf
เพิ่มเมื่อ: 27/08/2014 11:52 ดาวน์โหลด: 483 ดาวน์โหลด (180.49Kb)
Powerpoint OBEC Network สพป.พัทลุง เขต 2
Powerpoint OBEC Network สพป.พัทลุง เขต 2 วันที่ 26 สิงหาคม 2557
License: O/S: เวอร์ชั่น: powerpoint
เพิ่มเมื่อ: 28/08/2014 13:13 ดาวน์โหลด: 656 ดาวน์โหลด ()
แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558
แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
License: O/S: เวอร์ชั่น: pdf
เพิ่มเมื่อ: 20/01/2015 13:44 ดาวน์โหลด: 559 ดาวน์โหลด (1139 KB)
รายงานผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2557
เอกสารรายงานผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2557 สพป.พัทลุง เขต 2
License: O/S: เวอร์ชั่น: pdf
เพิ่มเมื่อ: 07/02/2015 10:06 ดาวน์โหลด: 633 ดาวน์โหลด (2.42Mb)
ขอรับบริการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558
คลิกที่นี่...กรอกข้อมูลเพื่อขอรับบริการข้อมูล
License: O/S: เวอร์ชั่น:
เพิ่มเมื่อ: 03/08/2015 21:12 ดาวน์โหลด: 375 ดาวน์โหลด ()
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
License: O/S: เวอร์ชั่น: pdf
เพิ่มเมื่อ: 11/01/2016 20:31 ดาวน์โหลด: 499 ดาวน์โหลด (1.09 MB)
คู่มือตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คู่มือ ARS ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
License: O/S: เวอร์ชั่น: pdf
เพิ่มเมื่อ: 17/03/2016 21:33 ดาวน์โหลด: 686 ดาวน์โหลด (8.06 Mb)
คู่มือตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ (KRS) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คู่มือ KRS ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
License: O/S: เวอร์ชั่น: pdf
เพิ่มเมื่อ: 17/03/2016 21:36 ดาวน์โหลด: 549 ดาวน์โหลด (3.84 Mb)
รายงานผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
รายงานผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
License: O/S: เวอร์ชั่น: rar
เพิ่มเมื่อ: 25/05/2016 16:24 ดาวน์โหลด: 405 ดาวน์โหลด (4.51MB)

Plg2 Data Center

สารสนเทศทางการศึกษา

โรงเรียนประชารัฐ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

เอกสาร/รายงาน

1

แผนปฏิบัติการ ประจำปี


แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี


ควบคุมภายใน

Action Learning

English

คู่มือประชาชน


คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน


คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน


ประกาศประมวลผลจริยธรรม


คู่มือการติดต่อราชการ

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนปฎิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาล

PR_NEWS

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง 2
2/8 ม.1 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
โทรศัพท์ 074-695911-7 โทรสาร 074-695912
Copyright © 2013