ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2
นายสุวรรณ ขวัญแก้ว
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๒


ชื่อและนามสกุล
นายพีรพล จริงจิตร
รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๒

โรงเรียนในสังกัด
ทำเนียบบุคลากร

เว็บไซต์โรงเรียน

เมนู

-> หน้าแรก
-> ข้อมูลทั่วไป
-> โครงสร้างหน่วยงาน
-> วิสัยทัศน์
-> พันธกิจ/เป้าประสงค์
-> ดาวน์โหลด
-> บทความ
-> คำถามยอดนิยม
-> ฟอรั่ม
-> เว็บลิงค์
-> อัลบั้มภาพเฟสบุ๊ก
-> หมวดหมู่ข่าว
-> แกลอรี่ภาพ
-> ค้นหา
-> ติดต่อเรา
-> PictureFlow Gallery

อาขยาน-สูตรคูณ

TEPE Online

Facebook Fanpage

ลิ้งค์หน่วยงาน

1moe

1obec

2omoe

3ops

เข้าสู่ระบบ

User name

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ดาวน์โหลด: กลุ่มบริหารงานบุคคล

หลักเกณฑ์วิทยฐานะ ว17/2552
รายการเอกสารประกอบการประเมิน
License: O/S: เวอร์ชั่น:
เพิ่มเมื่อ: 21/12/2015 22:39 ดาวน์โหลด: 364 ดาวน์โหลด ()
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม (ว20)
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
License: O/S: เวอร์ชั่น:
เพิ่มเมื่อ: 12/06/2017 23:08 ดาวน์โหลด: 412 ดาวน์โหลด ()
ประชาสัมพันธ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ประชาสัมพันธ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
License: O/S: เวอร์ชั่น:
เพิ่มเมื่อ: 18/07/2017 18:50 ดาวน์โหลด: 199 ดาวน์โหลด (318.32Kb)
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา (ว22/2560)
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูฯ สายงานการสอน
License: O/S: เวอร์ชั่น:
เพิ่มเมื่อ: 20/07/2017 19:56 ดาวน์โหลด: 197 ดาวน์โหลด ()
การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง (ว3/2554)
แบบคำขอพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะ
License: O/S: เวอร์ชั่น:
เพิ่มเมื่อ: 14/12/2017 20:16 ดาวน์โหลด: 161 ดาวน์โหลด ()
แบบฟอร์มเสนอขอวิทยฐานะ(ว21/2560)
แบบฟอร์มต่างๆ ที่จะให้เสนอขอวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21/2561
License: O/S: เวอร์ชั่น:
เพิ่มเมื่อ: 22/01/2018 21:56 ดาวน์โหลด: 700 ดาวน์โหลด ()
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม
License: O/S: เวอร์ชั่น:
เพิ่มเมื่อ: 08/05/2018 23:15 ดาวน์โหลด: 122 ดาวน์โหลด ()
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ว19)
License: O/S: เวอร์ชั่น: pdf
เพิ่มเมื่อ: 31/01/2019 20:06 ดาวน์โหลด: 64 ดาวน์โหลด (830 kb)

Plg2 Data Center

สารสนเทศทางการศึกษา

โรงเรียนประชารัฐ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

เอกสาร/รายงาน

1

แผนปฏิบัติการ ประจำปี


แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี


ควบคุมภายใน

Action Learning

English

คู่มือประชาชน


คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน


คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน


ประกาศประมวลผลจริยธรรม


คู่มือการติดต่อราชการ

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

PR_NEWS

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง 2
2/8 ม.1 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
โทรศัพท์ 074-695911-7 โทรสาร 074-695912
Copyright © 2013