ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2
นายณรงค์ ศรีละมุล
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๒


ชื่อและนามสกุล
นายสม พุ่มแก้ว
รอง ผอ.สพป.

ชื่อและนามสกุล
นายสัมภาษณ์ เผ่าภาสสกุล
รอง ผอ.สพป.

ชื่อและนามสกุล
นายศิริศักดิ์ วัฒนศิริ
รอง ผอ.สพป.

โรงเรียนในสังกัด
ทำเนียบบุคลากร

เมนู

-> หน้าแรก
-> ข้อมูลทั่วไป
-> วิสัยทัศน์
-> พันธกิจ/เป้าประสงค์

-> โครงสร้างหน่วยงาน
-> ผู้บริหาร
-> อำนาจหน้าที่
-> แผนพัฒนาหน่วยงาน
-> ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
-> กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
-> กระดานถามตอบ
-> เฟสบุ๊กแฟนเพจ
-> ข่าวประชาสัมพันธ์ OBEC Line

-> แผนปฏิบัติการประจำปี
-> แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
-> รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
-> คู่มือการปฏิบัติงาน
-> บันทึกข้อตกลงผู้บริหาร (MOU)
-> รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ

-> นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
-> หลักเกณฑ์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
-> รายงานโครงการพัฒนาบุคค
-> การเกลี่ยอัตรากำลัง

-> แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
-> ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
-> ช่องทางรับฟังความคิดเห็น/ ติดต่อเรา

-> การประเมินความเสี่ยง
-> แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
-> รายงานผลการดำเนินงานป้องกันทุจริต
-> มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
-> มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
-> มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
-> มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
-> มาตรการป้องกันการรับสินบน
-> มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์
-> มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

-> ดาวน์โหลด
-> บทความ
-> ฟอรั่ม
-> เว็บลิงค์
-> อัลบั้มภาพเฟสบุ๊ก
-> หมวดหมู่ข่าว
-> แกลอรี่ภาพ
-> ค้นหา
-> PictureFlow Gallery
-> รายงานผลประเมินการให้บริการ

อาขยาน-สูตรคูณ

TEPE Online

Facebook Fanpage

ลิ้งค์หน่วยงาน

edu

plg1

sahakon

1moe

1obec

2omoe

3ops

เข้าสู่ระบบ

User name

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ดาวน์โหลด: กลุ่มบริหารงานบุคคล

หลักเกณฑ์วิทยฐานะ ว17/2552
รายการเอกสารประกอบการประเมิน
License: O/S: เวอร์ชั่น:
เพิ่มเมื่อ: 21/12/2015 22:39 ดาวน์โหลด: 580 ดาวน์โหลด ()
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม (ว20)
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
License: O/S: เวอร์ชั่น:
เพิ่มเมื่อ: 12/06/2017 23:08 ดาวน์โหลด: 613 ดาวน์โหลด ()
ประชาสัมพันธ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ประชาสัมพันธ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
License: O/S: เวอร์ชั่น:
เพิ่มเมื่อ: 18/07/2017 18:50 ดาวน์โหลด: 321 ดาวน์โหลด (318.32Kb)
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา (ว22/2560)
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูฯ สายงานการสอน
License: O/S: เวอร์ชั่น:
เพิ่มเมื่อ: 20/07/2017 19:56 ดาวน์โหลด: 311 ดาวน์โหลด ()
การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง (ว3/2554)
แบบคำขอพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะ
License: O/S: เวอร์ชั่น:
เพิ่มเมื่อ: 14/12/2017 20:16 ดาวน์โหลด: 305 ดาวน์โหลด ()
แบบฟอร์มเสนอขอวิทยฐานะ(ว21/2560)
แบบฟอร์มต่างๆ ที่จะให้เสนอขอวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21/2561
License: O/S: เวอร์ชั่น:
เพิ่มเมื่อ: 22/01/2018 21:56 ดาวน์โหลด: 800 ดาวน์โหลด ()
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม
License: O/S: เวอร์ชั่น:
เพิ่มเมื่อ: 08/05/2018 23:15 ดาวน์โหลด: 245 ดาวน์โหลด ()
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ว19)
License: O/S: เวอร์ชั่น: pdf
เพิ่มเมื่อ: 31/01/2019 20:06 ดาวน์โหลด: 193 ดาวน์โหลด (830 kb)

Plg2 Data Center

สารสนเทศทางการศึกษา

โรงเรียนประชารัฐ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

เอกสาร/รายงาน

1

แผนปฏิบัติการ ประจำปี


แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี


ควบคุมภายใน

Action Learning

English

คู่มือประชาชน


คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน


คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน


ประกาศประมวลผลจริยธรรม


คู่มือการติดต่อราชการ

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนปฎิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาล

PR_NEWS

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง 2
2/8 ม.1 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
โทรศัพท์ 074-695911-7 โทรสาร 074-695912
Copyright © 2013