ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2
นายสุวรรณ ขวัญแก้ว
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๒


ชื่อและนามสกุล
นายพีรพล จริงจิตร
รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๒

โรงเรียนในสังกัด
ทำเนียบบุคลากร

เว็บไซต์โรงเรียน

เมนู

-> หน้าแรก
-> ข้อมูลทั่วไป
-> โครงสร้างหน่วยงาน
-> วิสัยทัศน์
-> พันธกิจ/เป้าประสงค์
-> ดาวน์โหลด
-> บทความ
-> คำถามยอดนิยม
-> ฟอรั่ม
-> เว็บลิงค์
-> อัลบั้มภาพเฟสบุ๊ก
-> หมวดหมู่ข่าว
-> แกลอรี่ภาพ
-> ค้นหา
-> ติดต่อเรา
-> PictureFlow Gallery

อาขยาน-สูตรคูณ

TEPE Online

Facebook Fanpage

ลิ้งค์หน่วยงาน

1moe

1obec

2omoe

3ops

เข้าสู่ระบบ

User name

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ดาวน์โหลด: กลุ่มนิเทศฯ

Application Offline
เอกสารประกอบการอบรมแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน
License: O/S: เวอร์ชั่น: pptx
เพิ่มเมื่อ: 16/09/2014 07:22 ดาวน์โหลด: 426 ดาวน์โหลด ()
SchoolMIS Program
SchoolMIS Program
License: O/S: เวอร์ชั่น:
เพิ่มเมื่อ: 24/03/2016 22:11 ดาวน์โหลด: 526 ดาวน์โหลด ()
Measurement and Evaluation of Learning
Measurement and Evaluation of Learning
License: O/S: เวอร์ชั่น:
เพิ่มเมื่อ: 24/03/2016 22:23 ดาวน์โหลด: 381 ดาวน์โหลด ()
Evidence of Learning (Power point)
Evidence of Learning (Power point)
License: O/S: เวอร์ชั่น:
เพิ่มเมื่อ: 24/03/2016 22:36 ดาวน์โหลด: 1765 ดาวน์โหลด ()
QAMS PLG2
QAMS PLG2
License: O/S: เวอร์ชั่น:
เพิ่มเมื่อ: 23/02/2017 22:06 ดาวน์โหลด: 374 ดาวน์โหลด ()
ASEAN Curriculum Sourcebook
ASEAN Curriculum Sourcebook
License: O/S: เวอร์ชั่น:
เพิ่มเมื่อ: 28/02/2017 22:24 ดาวน์โหลด: 696 ดาวน์โหลด ()

Plg2 Data Center

สารสนเทศทางการศึกษา

โรงเรียนประชารัฐ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

เอกสาร/รายงาน

1

แผนปฏิบัติการ ประจำปี


แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี


ควบคุมภายใน

Action Learning

English

คู่มือประชาชน


คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน


คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน


ประกาศประมวลผลจริยธรรม


คู่มือการติดต่อราชการ

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

PR_NEWS

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง 2
2/8 ม.1 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
โทรศัพท์ 074-695911-7 โทรสาร 074-695912
Copyright © 2013