ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2
นายณรงค์ ศรีละมุล
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๒


ชื่อและนามสกุล
นายสม พุ่มแก้ว
รอง ผอ.สพป.

ชื่อและนามสกุล
นายสัมภาษณ์ เผ่าภาสสกุล
รอง ผอ.สพป.

ชื่อและนามสกุล
นายศิริศักดิ์ วัฒนศิริ
รอง ผอ.สพป.

โรงเรียนในสังกัด
ทำเนียบบุคลากร

เมนู

-> หน้าแรก
-> ข้อมูลทั่วไป
-> วิสัยทัศน์
-> พันธกิจ/เป้าประสงค์

-> โครงสร้างหน่วยงาน
-> ผู้บริหาร
-> อำนาจหน้าที่
-> แผนพัฒนาหน่วยงาน
-> ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
-> กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
-> กระดานถามตอบ
-> เฟสบุ๊กแฟนเพจ
-> ข่าวประชาสัมพันธ์ OBEC Line

-> แผนปฏิบัติการประจำปี
-> แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
-> รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
-> คู่มือการปฏิบัติงาน
-> บันทึกข้อตกลงผู้บริหาร (MOU)
-> รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ

-> นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
-> หลักเกณฑ์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
-> รายงานโครงการพัฒนาบุคค
-> การเกลี่ยอัตรากำลัง

-> แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
-> ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
-> ช่องทางรับฟังความคิดเห็น/ ติดต่อเรา

-> การประเมินความเสี่ยง
-> แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
-> รายงานผลการดำเนินงานป้องกันทุจริต
-> มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
-> มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
-> มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
-> มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
-> มาตรการป้องกันการรับสินบน
-> มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์
-> มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

-> ดาวน์โหลด
-> บทความ
-> ฟอรั่ม
-> เว็บลิงค์
-> อัลบั้มภาพเฟสบุ๊ก
-> หมวดหมู่ข่าว
-> แกลอรี่ภาพ
-> ค้นหา
-> PictureFlow Gallery
-> รายงานผลประเมินการให้บริการ

อาขยาน-สูตรคูณ

TEPE Online

Facebook Fanpage

ลิ้งค์หน่วยงาน

edu

plg1

sahakon

1moe

1obec

2omoe

3ops

เข้าสู่ระบบ

User name

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
PictureFlow Gallery

งานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 10

Untitled-3_1.gif

เมื่อ: 18/09/2014 12:53
โดย: potjanath
รูป: 0

พัทลุง เขต 2 อบรมการใช้แท็บเล็ตเพื่อจัดการเรียนการสอน

6.gif

เมื่อ: 20/09/2014 07:28
โดย: potjanath
รูป: 5

นาโยน โรงเรียนบ้านต้นประดู่

S__2547821.jpg

เมื่อ: 16/10/2014 13:53
โดย: patlung2
รูป: 12

โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรสู่มาตรฐานสากลด้วยการปฏิบัติจริง

kun-4.jpg

เมื่อ: 31/10/2014 13:45
โดย: potjanath
รูป: 8kun-7.jpg

เมื่อ: 31/10/2014 13:49
โดย: potjanath
รูป: 0kun-7_1.jpg

เมื่อ: 31/10/2014 13:50
โดย: potjanath
รูป: 0kun-9.jpg

เมื่อ: 31/10/2014 13:51
โดย: potjanath
รูป: 0kun-10.jpg

เมื่อ: 31/10/2014 13:51
โดย: potjanath
รูป: 0

kunprakob

10689763_335754889941168_1420529745553757435_n.jpg

เมื่อ: 05/11/2014 10:54
โดย: potjanath
รูป: 10

นิเทศแบบกลุ่ม

kun-4_1.jpg

เมื่อ: 12/11/2014 14:18
โดย: potjanath
รูป: 9

ประชุมเด็ก LD.

kun-4_2.jpg

เมื่อ: 15/11/2014 12:38
โดย: potjanath
รูป: 9

ประชุม 5 องค์คณะ

kun-4_3.jpg

เมื่อ: 20/11/2014 14:31
โดย: potjanath
รูป: 9


Plg2 Data Center

สารสนเทศทางการศึกษา

โรงเรียนประชารัฐ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

เอกสาร/รายงาน

1

แผนปฏิบัติการ ประจำปี


แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี


ควบคุมภายใน

Action Learning

English

คู่มือประชาชน


คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน


คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน


ประกาศประมวลผลจริยธรรม


คู่มือการติดต่อราชการ

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนปฎิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาล

PR_NEWS

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง 2
2/8 ม.1 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
โทรศัพท์ 074-695911-7 โทรสาร 074-695912
Copyright © 2013