ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2
นายสุวรรณ ขวัญแก้ว
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๒


ชื่อและนามสกุล
นายพีรพล จริงจิตร
รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๒

โรงเรียนในสังกัด
ทำเนียบบุคลากร

เว็บไซต์โรงเรียน

เมนู

-> หน้าแรก
-> ข้อมูลทั่วไป
-> โครงสร้างหน่วยงาน
-> วิสัยทัศน์
-> พันธกิจ/เป้าประสงค์
-> ดาวน์โหลด
-> บทความ
-> คำถามยอดนิยม
-> ฟอรั่ม
-> เว็บลิงค์
-> อัลบั้มภาพเฟสบุ๊ก
-> หมวดหมู่ข่าว
-> แกลอรี่ภาพ
-> ค้นหา
-> ติดต่อเรา
-> PictureFlow Gallery

อาขยาน-สูตรคูณ

TEPE Online

Facebook Fanpage

ลิ้งค์หน่วยงาน

1moe

1obec

2omoe

3ops

เข้าสู่ระบบ

User name

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

นโยบายและแผน

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 แจ้งโรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามปฏิทินดังกล่าวแล้วนั้น
เพื่อดำเนินการตามปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559  ให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้

1.ปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบในระบบ DMC ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (ข้อมูลการเคลื่อนย้ายนักเรียนระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 10 พฤศจิกายน 2559) (ดาวน์โหลดหนังสือแจ้ง)

2.ปรับปรุงข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างต่างๆ ทั้งในและนอกงบประมาณ ที่มีอยู่ในโรงเรียน ณ ปัจจุบัน ผ่านระบบ EMIS (ดาวน์โหลดหนังสือแจ้ง)

3.ปรับปรุงข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B – OBEC) โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2559 (ดาวน์โหลดหนังสือแจ้ง)

-> wachirawit เมื่อ November 02 2016 22:45:47 · พิมพ์
Plg2 Data Center

สารสนเทศทางการศึกษา

โรงเรียนประชารัฐ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

เอกสาร/รายงาน

1

แผนปฏิบัติการ ประจำปี


แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี


ควบคุมภายใน

Action Learning

English

คู่มือประชาชน


คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน


คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน


ประกาศประมวลผลจริยธรรม


คู่มือการติดต่อราชการ

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

PR_NEWS

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง 2
2/8 ม.1 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
โทรศัพท์ 074-695911-7 โทรสาร 074-695912
Copyright © 2013