ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2
นายสุวรรณ ขวัญแก้ว
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๒


ชื่อและนามสกุล
นายพีรพล จริงจิตร
รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๒

โรงเรียนในสังกัด
ทำเนียบบุคลากร

เว็บไซต์โรงเรียน

เมนู

-> หน้าแรก
-> ข้อมูลทั่วไป
-> โครงสร้างหน่วยงาน
-> วิสัยทัศน์
-> พันธกิจ/เป้าประสงค์
-> ดาวน์โหลด
-> บทความ
-> คำถามยอดนิยม
-> ฟอรั่ม
-> เว็บลิงค์
-> อัลบั้มภาพเฟสบุ๊ก
-> หมวดหมู่ข่าว
-> แกลอรี่ภาพ
-> ค้นหา
-> ติดต่อเรา
-> PictureFlow Gallery

อาขยาน-สูตรคูณ

TEPE Online

Facebook Fanpage

ลิ้งค์หน่วยงาน

1moe

1obec

2omoe

3ops

เข้าสู่ระบบ

User name

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ปรับปรุงข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2557

นโยบายและแผน

การรายงานและปรับปรุงข้อมูลสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด ดำเนินการ ดังนี้
1. ปรับปรุงข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) ปีงบประมาณ 2557 ให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ในระบบรายงานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ที่http://bobec.bopp-obec.info/ 
2. รายงานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) ปีงบประมาณ 2557 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
3. ยืนยันข้อมูลตามข้อ 1 และรายงานเอกสารตามข้อ 2 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ตุลาตม 2557


- ดาวน์โหลดหนังสือ สพป.พัทลุง เขต 2 ที่ ศธ 04225/2364 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2557
- ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย

-> patlung2 เมื่อ October 14 2014 13:19:00 · พิมพ์
Plg2 Data Center

สารสนเทศทางการศึกษา

โรงเรียนประชารัฐ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

เอกสาร/รายงาน

1

แผนปฏิบัติการ ประจำปี


แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี


ควบคุมภายใน

Action Learning

English

คู่มือประชาชน


คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน


คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน


ประกาศประมวลผลจริยธรรม


คู่มือการติดต่อราชการ

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

PR_NEWS

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง 2
2/8 ม.1 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
โทรศัพท์ 074-695911-7 โทรสาร 074-695912
Copyright © 2013