ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์
โพสโดย nutnattaya เมื่อ August 08 2018 01:02:55

ตามที่ สพป.พัทลุง เขต ๒ ได้กำหนดรับสมัครบุคลากรวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีผู้สมัครทั้งสิ้น ๓๒ คน อนึ่ง สพป.พัทลุง เขต ๒ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว จึงได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ตามรายละเอียดดังแนบ