ผลการประกวด อย.น้อย ระดับจังหวัด ปี 2557
โพสโดย pakamat เมื่อ September 18 2010 10:00:00

*ขอแสดงความยินดีและชื่นชมโรงเรียนที่ชนะการประกวด อย.น้อย ระดับจังหวัด ปี 2557
     1. โรงเรียนบ้านด่านโลด  ได้รับรางวัลชนะเลิศ
     2. โรงเรียนวัดสังฆวราราม  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
     3. โรงเรียนวัดควนขี้แรด  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2
*โรงเรียนที่ชนะการประกวดแข่งขันตอบปัญหาคุ้มครองผู้บริโภคงานมหกรรม อย.น้อยภาคใต้  ได้แก่
     โรงเรียนบ้านด่านโลด  ได้รับรางวัลชนะเลิศ