News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ระดมทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา "เครือข่ายสองเกาะ" 5 กรกฏาคม 2562

   วันนี้ (5 กรกฎาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "เป็นประธานเปิดงานระดมทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสองเกาะ" ณ ศาลาประชาคมอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสองเกาะ ประกอบด้วยโรงเรียนในตำบลเกาะหมากและตำบลเกาะนางคำ จำนวน 12 โรงเรียน วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมระดมทุนในครั้งเพื่อนำเงินทุนไปใช้ในการพัฒนากิจกรรมทางการศึกษาของสถานศึกษาในเครือข่าย นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอย่างแท้จริง...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ภาพ/ข่าว

ภาพกิจกรรม ระดมทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา "เครือข่ายสองเกาะ"