News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ร่วมกิจกรรมปากพะยูนมินิมาราธอนและฟันรัน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 8 กรกฏาคม 2562

   วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "ร่วมกิจกรรมปากพะยูนมินิมาราธอนและฟันรัน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562" โดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอปากพะยูน ให้ข้าราชการ ประชาชน และนักเรียนนักศึกษาได้ออกกำลังกาย สนับสนุนการจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ และหารายได้สมทบทุนโครงการปากพะยูนสามัคคี เราไม่ทิ้งกัน เพื่อช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ถูกทอดทิ้ง และคนไร้ที่พึ่ง...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม ร่วมกิจกรรมปากพะยูนมินิมาราธอนและฟันรัน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562