News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ทอดผ้าป่าและระดมทุนเพื่อการศึกษา "โรงเรียนบ้านโพธิ์" 8 กรกฏาคม 2562

   วันนี้ (8 กรกฎาคม 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 “เป็นประธานงานทอดผ้าป่าและระดมทุนเพื่อการศึกษา” ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ การทอดผ้าป่าและระดมทุนเพื่อการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และซ่อมแซมโรงอาหารของโรงเรียน...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ภาพ/ข่าว

ภาพกิจกรรม ทอดผ้าป่าและระดมทุนเพื่อการศึกษา "โรงเรียนบ้านโพธิ์"