News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  "พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 28/2562" 10 กรกฏาคม 2562

   วันนี้ (10 กรกฎาคม 2562) เวลา 08.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร ร่วมรับชม "พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 28/2562" ผ่านทางระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เพื่อรับทราบข่าวสาร ข้อราชการ และนโยบายการจัดการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ และจากนั้นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ประชุมบุคลากรเพื่อติดตามการดำเนินงาน และแจ้งข้อราชการเพื่อสร้างการรับรู้ในการปฏิบัติงานร่วมกัน...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ภาพ/ข่าว

ภาพกิจกรรม "พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 28/2562"