News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ "คุณพ่อบัว เครือทอง" บิดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังปริง 10 กรกฏาคม 2562

   วันนี้ (10 กรกฎาคม 2562) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โดย นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากร และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อบัว เครือทอง บิดานายบรรจง เครือทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังปริง ณ วัดสังฆวราราม อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าภาพ และเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรและครอบครัว...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ภาพ/ข่าว

ภาพกิจกรรม ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ "คุณพ่อบัว เครือทอง" บิดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังปริง