News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สพป.พัทลุง เขต 2 11 กรกฏาคม 2562

   วันนี้ (11 กรกฎาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2" เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน และติดตามการดำเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ อีกทั้งเพื่อแจ้งข้อราชการ หารือการดำเนินงานต่าง ๆ สร้างการรับรู้ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ภาพ/ข่าว

ภาพกิจกรรม ขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สพป.พัทลุง เขต 2