News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีโรงเรียนวัดบางขวน 12 กรกฏาคม 2562

   วันนี้ (12 กรกฎาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 “ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีโรงเรียนวัดบางขวน” อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง วัตถุประสงค์ของการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้เพื่อระดมทุนสร้างโรงอาหารของโรงเรียน...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ภาพ/ข่าว

ภาพกิจกรรม ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีโรงเรียนวัดบางขวน