News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  “ร่วมต้อนรับ นายสุเทพ ชิตยวงษ์” เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 13 กรกฏาคม 2562

   วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 “ร่วมต้อนรับ นายสุเทพ ชิตยวงษ์” เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโอกาสมาพบปะให้กำลังใจว่าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยพัฒนาที่ 6 รุ่นที่ 7/2562 ระหว่างวันที่ 8 - 15 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม “ร่วมต้อนรับ นายสุเทพ ชิตยวงษ์” เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน