News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  กรีฑานักเรียน นักศึกษา อำเภอบางแก้ว ประจำปี 2562 18 กรกฏาคม 2562

   วันนี้ (18 กรกฎาคม 2562) เวลา 10.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษา อำเภอบางแก้ว ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม โดยมีกำหนดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2562...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม กรีฑานักเรียน นักศึกษา อำเภอบางแก้ว ประจำปี 2562