News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  “บูรพาป่าบอนเกมส์ ครั้งที่ 2” 23 กรกฏาคม 2562

   วันนี้ (23 กรกฎาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนเครือข่ายบูรพาป่าบอน ประจำปี 2562 “บูรพาป่าบอนเกมส์ ครั้งที่ 2” ณ สนามโรงเรียนป่าบอนพิทยาคม อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อจัดการศึกษาตามหลักสูตร ให้นักกีฬาแสดงความสามารถ ความถนัด ให้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬา มีน้ำใจ เคารพในกติกา และเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับจังหวัด โดยมีโรงเรียนในเครือข่ายเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 10 โรงเรียน ซึ่งมีกำหนดการแข่งขันในวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2562...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ภาพ/ข่าว

ภาพกิจกรรม “บูรพาป่าบอนเกมส์ ครั้งที่ 2”