News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา "เครือข่ายรังสีตรีมิตร" 24 กรกฏาคม 2562

   วันนี้ (24 กรกฎาคม 2562) เวลา 09.00 น นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "เป็นประธานเปิดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารังสีตรีมิตร" ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จำกัด อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารังสีตรีมิตร จำนวน 10 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ภาพ/ข่าว

ภาพกิจกรรม ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา "เครือข่ายรังสีตรีมิตร"