News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ "โรงเรียนบ้านควนหินแท่น" 26 กรกฏาคม 2562

   วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 “เป็นประธานการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2)” ของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนหินแท่น อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม ประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ "โรงเรียนบ้านควนหินแท่น"