News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  เตรียมการจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562 (ครั้งที่1/2562) 26 กรกฏาคม 2562

   วันนี้ (26 กรกฎาคม 2562) เวลา 10.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 “เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562” ครั้งที่ 1/2562 เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมการประชุม...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ภาพ/ข่าว

ภาพกิจกรรม เตรียมการจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562 (ครั้งที่1/2562)