News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 "ต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษาใหม่" 30 กรกฏาคม 2562

   วันนี้ (30 กรกฎาคม 2562) เวลา 13.50 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "ต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษาใหม่" สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มารายงานตัว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายธนา กาญจนะแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนเผยอ อำเภอปากพะยูน และ นายพนัสพงษ์ ผลอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าวัง อำเภอกงหรา ณ ห้องท่านเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ได้ปฐมนิเทศและให้โอวาทแก่ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยยึดนโยบาย “เยี่ยมคุณภาพ ยอดคุณธรรม ยิ่งคุณค่า”...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ภาพ/ข่าว

ภาพกิจกรรม ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 "ต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษาใหม่"