News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  "พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 30/2562" 31 กรกฏาคม 2562

   วันนี้ (31 กรกฎาคม 2562) เวลา 08.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร ร่วมรับชม "พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 30/2562" ผ่านทางระบบ VDO Conference เพื่อรับทราบข่าวสาร ข้อราชการ และนโยบายการจัดการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ภาพ/ข่าว

ภาพกิจกรรม "พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 30/2562"