News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  โครงการวันวิชาการเปิดบ้านห้องเรียน "SMTE" 2 สิงหาคม 2562

   วันนี้ (2 สิงหาคม 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานโครงการวันวิชาการเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคใต้ตอนบน ปีการศึกษา 2562" ณ หอประชุมโรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยมี นายศิลป์ชัย รามณีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยโครงการดังกล่าวได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนในกลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) และเพื่อเป็นเวทีในการแสดงผลงานนักเรียน การประกวด และการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) เครือข่ายภาคใต้ตอนบน...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม โครงการวันวิชาการเปิดบ้านห้องเรียน "SMTE"