News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  กีฬา กรีฑานักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 70 ประจำปี 2562 5 สิงหาคม 2562

   วันนี้ (5 สิงหาคม 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 “ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 70 ประจำปี 2562” ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง ซึ่งการแข่งขันกีฬาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาของจังหวัดพัทลุง และส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนมีความตื่นตัวและให้ความสนใจกีฬามากขึ้น โดยมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม กีฬา กรีฑานักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 70 ประจำปี 2562