News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา "เครือข่ายควนขนุนหานโพธิ์" 8 สิงหาคม 2562

   วันนี้ (8 สิงหาคม 2562) เวลา 13.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "เป็นประธานเปิดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาควนขนุนหานโพธิ์" ณ โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ภาพ/ข่าว

ภาพกิจกรรม ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา "เครือข่ายควนขนุนหานโพธิ์"