News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  โครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-learning 9 สิงหาคม 2562

   วันนี้ (9 สิงหาคม 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "เป็นประธานเปิดการประชุมการนิเทศ ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-learning" ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนิเทศ ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-learning และเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-learning