News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ประชุมคณะกรรมการจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 14 สิงหาคม 2562

   วันนี้ (14 สิงหาคม 2562) เวลา 09.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ภาพ/ข่าว

ภาพกิจกรรม ประชุมคณะกรรมการจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา