News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 "เครือข่ายทุ่งธงทอง" 21 สิงหาคม 2562

   วันนี้ (21 สิงหาคม 2562) เวลา 08.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 “เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุ่งธงทอง ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562” ณ โรงเรียนบ้านหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความสามารถทางวิชาการและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้ค้นพบความถนัดและความสามารถของตนเอง อีกทั้งเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนในเครือข่ายเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 ต่อไป...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ภาพ/ข่าว

ภาพกิจกรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 "เครือข่ายทุ่งธงทอง"