News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  "พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 34/2562" 28 สิงหาคม 2562

   วันนี้ (28 สิงหาคม 2562) เวลา 08.00 น. นายพีรพล จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร ร่วมรับชม "พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 34/2562" ผ่านทางระบบ VDO Conference เพื่อรับทราบข่าวสาร ข้อราชการ และนโยบายการจัดการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม "พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 34/2562"