News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  วางพวงหรีดเคารพศพ "คุณพ่อจวน พรหมสุทธิ์" 4 กันยายน 2562

   วันนี้ (4 กันยายน 2562) นายสม พุ่มแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ปฏิบัติราชการรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร "วางพวงหรีดเคารพศพคุณพ่อจวน พรหมสุทธิ์" บิดานายวิเชียร พรหมสุทธิ์ ตำแหน่งยาม กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ณ วัดนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ญาติและครอบครัว โดยเจ้าภาพกำหนดงานบำเพ็ญกุศลศพ ในวันที่ 5 - 6 กันยายน 2562 และกำหนดพิธีฌาปนกิจศพ ในวันที่ 7 กันยายน 2562 ณ วัดนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 กำหนดเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ในวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น....จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม วางพวงหรีดเคารพศพ "คุณพ่อจวน พรหมสุทธิ์"