News ข่าวสารและกิจกรรม
 

สพป.พัทลุง เขต 2 "ต้อนรับ ...
Update : 24 มิถุนายน 2562
วันนี้ (24 มิถุนายน 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ค่ายสร้างสรรค์ปันรอยยิ้มส ...
Update : 21 มิถุนายน 2562
วันนี้ (21 มิถุนายน 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

จังหวัดเคลื่อนที่ "โรงเรี ...
Update : 20 มิถุนายน 2562
วันนี้ (20 มิถุนายน 2562) เวลา 08.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งท ...
Update : 19 มิถุนายน 2562
วันนี้ (19 มิถุนายน 2562) เวลา 08.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ร่วมโครงการและกิจกรรมปลูก ...
Update : 18 มิถุนายน 2562
วันนี้ (18 มิถุนายน 2562) เวลา 09.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ต้อนรับคณะติดตาม ตรวจสอบก ...
Update : 18 มิถุนายน 2562
วันนี้ (18 มิถุนายน 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ...
Update : 17 มิถุนายน 2562
วันนี้ (17 มิถุนายน 2562) เวลา 08.25 น. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ปฏิบ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี 8 ...
Update : 16 มิถุนายน 2562
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพและเ ...
Update : 14 มิถุนายน 2562
วันนี้ (14 มิถุนายน 2562) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โดย นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษ ...
Update : 14 มิถุนายน 2562
วันนี้ (14 มิถุนายน 2562) เวลา 08.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"สพป.พัทลุง เขต 2" จับมือ ...
Update : 13 มิถุนายน 2562
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประเมิน (Site Visit) โรงเ ...
Update : 13 มิถุนายน 2562
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งท ...
Update : 13 มิถุนายน 2562
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ร่วมรั ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เตรียมความพร้อมงานชุมนุมล ...
Update : 11 มิถุนายน 2562
วันนี้ (11 มิถุนายน 2562) เวลา 13.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทะเ ...
Update : 11 มิถุนายน 2562
วันนี้ (11 มิถุนายน 2562) เวลา 11.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมเชิงปฏิบัติการข้ารา ...
Update : 11 มิถุนายน 2562
วันนี้ (11 มิถุนายน 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาค ...
Update : 10 มิถุนายน 2562
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ...
Update : 10 มิถุนายน 2562
วันนี้ (10 มิถุนายน 2562) เวลา 15.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เตรียมงานโครงการชุมนุมลูก ...
Update : 10 มิถุนายน 2562
วันนี้ (10 มิถุนายน 2562) เวลา 13.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เยี่ยมเป็นขวัญกำลังใจแก่บ ...
Update : 10 มิถุนายน 2562
วันนี้ (10 มิถุนายน 2562) เวลา 12.40 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีมอบอาคาร "โรงเรีย ...
Update : 10 มิถุนายน 2562
วันนี้ (10 มิถุนายน 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ร่วมงานวิ่งการกุศล "วิ่งอ ...
Update : 8 มิถุนายน 2562
วันนี้ (8 มิถุนายน 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เข ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การจัดประสบการณ์การเรียนร ...
Update : 8 มิถุนายน 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล “การจัดประสบการ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำ ...
Update : 7 มิถุนายน 2562
วันนี้ (7 มิถุนายน 2562) เวลา 11.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี " ...
Update : 7 มิถุนายน 2562
วันนี้ (7 มิถุนายน 2562) เวลา 10.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาครูผู้รับผิดช ...
Update : 7 มิถุนายน 2562
วันนี้ (7 มิถุนายน 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดท่า ...
Update : 6 มิถุนายน 2562
วันนี้ (6 มิถุนายน 2562) เวลา 12.15 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ทอดผ้าป่าสามัคคี "โรงเรีย ...
Update : 6 มิถุนายน 2562
วันนี้ (6 มิถุนายน 2562) เวลา 09.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภ ...
Update : 5 มิถุนายน 2562
วันนี้ (5 มิถุนายน 2562) เวลา 11.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการ "จัดทำคู ...
Update : 5 มิถุนายน 2562
วันนี้ (5 มิถุนายน 2562) เวลา 10.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งท ...
Update : 5 มิถุนายน 2562
วันนี้ (5 มิถุนายน 2562) เวลา 07.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึ ...
Update : 4 มิถุนายน 2562
วันนี้ (4 มิถุนายน 2562) เวลา 15.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การสังเคราะห์ผลการตรวจสอบ ...
Update : 4 มิถุนายน 2562
วันนี้ (4 มิถุนายน 2562) เวลา 13.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมเตรียมความพร้อมในกา ...
Update : 4 มิถุนายน 2562
วันนี้ (4 มิถุนายน 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ ...
Update : 3 มิถุนายน 2562
วันนี้ (3 มิถุนายน 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เข ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านร่ม ...
Update : 31 พฤษภาคม 2562
วันนี้ (31 พฤษภาคม 2562) เวลา 13.40 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศ ...
Update : 31 พฤษภาคม 2562
วันนี้ (31 พฤษภาคม 2562) เวลา 12.40 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การคัดกรองนักเรียนยากจนแล ...
Update : 30 พฤษภาคม 2562
วันนี้ (30 พฤษภาคม 2562) เวลา 09.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

วิทยาการคำนวณสำหรับเด็กปฐ ...
Update : 30 พฤษภาคม 2562
วันนี้ (30 พฤษภาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำ ...
Update : 29 พฤษภาคม 2562
วันนี้ (29 พฤษภาคม 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เข ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทา ...
Update : 29 พฤษภาคม 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางเรื่องวิทยาการคำนวณสำ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งท ...
Update : 29 พฤษภาคม 2562
วันนี้ (29 พฤษภาคม 2562) เวลา 08.00 น. นายพีรพล จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึก ...
Update : 28 พฤษภาคม 2562
วันนี้ (28 พฤษภาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การสร้างการรับรู้ สื่อสาร ...
Update : 27 พฤษภาคม 2562
วันนี้ (27 พฤษภาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"กิจกรรมหน้าเสาธง" 27 พฤษ ...
Update : 27 พฤษภาคม 2562
วันนี้ (27 พฤษภาคม 2562) เวลา 08.25 น. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ปฏิบั ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

โครงการเสริมสร้างความรู้แ ...
Update : 25 พฤษภาคม 2562
วันนี้ (25 พฤษภาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรี ...
Update : 24 พฤษภาคม 2562
วันนี้ (24 พฤษภาคม 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เข ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการประเมินสั ...
Update : 23 พฤษภาคม 2562
วันนี้ (23 พฤษภาคม 2562) เวลา 13.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานพ ...
Update : 23 พฤษภาคม 2562
วันนี้ (23 พฤษภาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาข ...
Update : 22 พฤษภาคม 2562
วันนี้ (22 พฤษภาคม 2562) เวลา 13.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตร ...
Update : 22 พฤษภาคม 2562
วันนี้ (22 พฤษภาคม 2562) เวลา 09.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งท ...
Update : 22 พฤษภาคม 2562
วันนี้ (22 พฤษภาคม 2562) เวลา 08.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยม "โรงเรียนปากพะ ...
Update : 21 พฤษภาคม 2562
วันนี้ (21 พฤษภาคม 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เข ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมข้าราชการครูและบุคล ...
Update : 21 พฤษภาคม 2562
วันนี้ (21 พฤษภาคม 2562) เวลา 13.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจั ...
Update : 21 พฤษภาคม 2562
วันนี้ (21 พฤษภาคม 2562) เวลา 10.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การประชุมการประเมินสัมฤทธ ...
Update : 21 พฤษภาคม 2562
วันนี้ (21 พฤษภาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ต้อนรับ "รอง ผอ.สพป.สงขลา ...
Update : 17 พฤษภาคม 2562
วันนี้ (17 พฤษภาคม 2562) เวลา 14.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

Video Conference การขอมี/ ...
Update : 17 พฤษภาคม 2562
วันนี้ (17 พฤษภาคม 2562) เวลา 14.30 น. นายสม พุ่มแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา ...
Update : 17 พฤษภาคม 2562
วันนี้ (17 พฤษภาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำ ...
Update : 16 พฤษภาคม 2562
วันนี้ (16 พฤษภาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"Back to school" โรงเรียน ...
Update : 16 พฤษภาคม 2562
วันนี้ (16 พฤษภาคม 2562) เวลา 08.20 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทีย ...
Update : 15 พฤษภาคม 2562
วันนี้ (15 พฤษภาคม 2562) เวลา 09.00 น. บุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สพฐ. ติดตามการเตรียมความพ ...
Update : 15 พฤษภาคม 2562
วันนี้ (15 พฤษภาคม 2562) คณะกรรมการติดตาม จากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักง ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งท ...
Update : 15 พฤษภาคม 2562
วันนี้ (15 พฤษภาคม 2562) เวลา 08.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการ "กองทุนม ...
Update : 13 พฤษภาคม 2562
วันนี้ (13 พฤษภาคม 2562) เวลา 16.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ...
Update : 13 พฤษภาคม 2562
วันนี้ (13 พฤษภาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้ ...
Update : 10 พฤษภาคม 2562
วันนี้ (10 พฤษภาคม 2562) เวลา 10.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พบปะให้โอวาทและปฐมนิเทศคร ...
Update : 10 พฤษภาคม 2562
วันนี้ (10 พฤษภาคม 2562) เวลา 10.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

กิจกรรมหน้าเสาธง "10 พฤษภ ...
Update : 10 พฤษภาคม 2562
วันนี้ (10 พฤษภาคม 2562) เวลา 08.25 น. นายสม พุ่มแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา " ...
Update : 8 พฤษภาคม 2562
วันนี้ (8 พฤษภาคม 2562) เวลา 15.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” รายกา ...
Update : 8 พฤษภาคม 2562
วันนี้ (8 พฤษภาคม 2562) เวลา 08.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเ ...
Update : 7 พฤษภาคม 2562
วันนี้ (7 พฤษภาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสั ...
Update : 6 พฤษภาคม 2562
วันนี้ (๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๕.๓๐ น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสั ...
Update : 5 พฤษภาคม 2562
วันนี้ (๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสั ...
Update : 4 พฤษภาคม 2562
วันนี้ (๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมและทำสัญญาจ้างพี่เล ...
Update : 3 พฤษภาคม 2562
วันนี้ (3 พฤษภาคม 2562) เวลา 09.45 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การสรรหาและคัดเลือกบุคลาก ...
Update : 3 พฤษภาคม 2562
วันนี้ (3 พฤษภาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการวางแผนการ ...
Update : 2 พฤษภาคม 2562
วันนี้ (2 พฤษภาคม 2562) เวลา 13.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การประเมินคุณธรรมและความโ ...
Update : 2 พฤษภาคม 2562
วันนี้ (2 พฤษภาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ให้โอวาทและปฐมนิเทศพนักงา ...
Update : 1 พฤษภาคม 2562
วันนี้ (1 พฤษภาคม 2562) เวลา 10.10 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งท ...
Update : 1 พฤษภาคม 2562
วันนี้ (1 พฤษภาคม 2562) เวลา 08.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชก ...
Update : 29 เมษายน 2562
วันนี้ (๒๙ เมษายน ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประเมินข้าราชการครูและบุค ...
Update : 25 เมษายน 2562
วันนี้ (25 เมษายน 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"STEM Education" รุ่นที่  ...
Update : 25 เมษายน 2562
วันนี้ (25 เมษายน 2562) เวลา 08.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งท ...
Update : 24 เมษายน 2562
วันนี้ (24 เมษายน 2562) เวลา 08.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำ ...
Update : 24 เมษายน 2562
วันนี้ (24 เมษายน 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การเสริมสร้างธรรมาภิบาลกั ...
Update : 19 เมษายน 2562
วันนี้ (๑๙ เมษายน ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งท ...
Update : 17 เมษายน 2562
วันนี้ (17 เมษายน 2562) เวลา 08.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณ ...
Update : 16 เมษายน 2562
วันที่ 11 เมษายน 2562 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สพป.พัทลุง เขต 2 "ร่วมพิธ ...
Update : 9 เมษายน 2562
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พิธีฌาปนกิจศพ "คุณแม่เอีย ...
Update : 8 เมษายน 2562
วันนี้ (8 เมษายน 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิ ...
Update : 6 เมษายน 2562
วันนี้ (๖ เมษายน ๒๕๖๒) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด ...
Update : 6 เมษายน 2562
วันนี้ (๖ เมษายน ๒๕๖๒) เวลา ๐๗.๓๐ น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"ประชาสัมพันธ์" ม.อ. เปิด ...
Update : 5 เมษายน 2562
ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“สถาบันพระมหากษัตริย์กับป ...
Update : 4 เมษายน 2562
วันนี้ (๔ เมษายน ๒๕๖๒) เวลา ๑๓.๓๐ น. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึก ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมเตรียมความพร้อมการป ...
Update : 3 เมษายน 2562
วันนี้ (3 เมษายน 2562) เวลา 13.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ร่วมเป็นเกียรติและแสดงควา ...
Update : 3 เมษายน 2562
วันนี้ (3 เมษายน 2562) เวลา 11.20 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

โครงการค่ายฝึกนักเรียนภาค ...
Update : 3 เมษายน 2562
วันนี้ (3 เมษายน 2562) เวลา 09.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งท ...
Update : 3 เมษายน 2562
วันนี้ (3 เมษายน 2562) เวลา 08.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพ ...
Update : 2 เมษายน 2562
วันนี้ (2 เมษายน 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
 
  จิตอาสาจุดบริการ
Update : 19 ธันวาคม 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 จัดทำจุดบริการพักรถพักคนลดอุบัติ ...
ดูรายละเอียด...
 
  จัดทำแผน
Update : 8 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 3 พ.ย.2560 นายอนัน สมาธิ รอง ผอ.สพป.พัทลุง ...
ดูรายละเอียด...
 
  ที่นี่ต้นประดู่
Update : 16 ตุลาคม 2560
29 ก.ย.2560 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรี ...
ดูรายละเอียด...
 
  ธนาคารโรงเรียน
Update : 19 สิงหาคม 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 ปลูกจิตสำนึกนิสัยรัก การออม จัด ...
ดูรายละเอียด...
 
  สร้างโอกาสทางการศึกษา
Update : 16 สิงหาคม 2560
“ปิ๊ง ไอเดีย พัทลุง เขต 2 เคาะประตูบ้านติดตามนักเร ...
ดูรายละเอียด...
 
  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
Update : 14 สิงหาคม 2560
นายสุนาจ แก้วสุขและบุคลากรเขตพื้นที่ร่วมพิธีเนื่อง ...
ดูรายละเอียด...