News ข่าวสารและกิจกรรม
 

นาปะขอ 80 ปี ...
Update : 11 กรกฏาคม 2561
"โรงเรียนวัดนาปะขอ จัดงานวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 80 ปี ผู้ปกครองมอบถาดหลุมสนับสนุนโครงการอาหารกลางวั ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ว21 ...
Update : 5 กรกฏาคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ ว 21" วันที่ 5 กรกฎ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ควบคุมภายใน2561 ...
Update : 4 กรกฏาคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 รับการประเมินควบคุมภายใน" วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนั ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

โรงเรียนสุจริต ...
Update : 2 กรกฏาคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 จัดประชุมโครงการโรงเรียนสุจริต" วันที่ 29 มิถุนายน 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผอ.สพป. ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมศึกษานิเทศก์ ...
Update : 2 กรกฏาคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 ประชุมศึกษานิเทศก์ประชุมเร่งยกระดับคุณภาพการศึกษา" วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นายสุวรรณ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เข้าแถว 2 ก.ค.61 ...
Update : 2 กรกฏาคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 เข้าแถวเคารพธงชาติสนองนโยบายเขตสุจริตและค่านิยมหลัก 12 ประการ" วันที่ 2 กรกฎาคม 25 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
 
  จิตอาสาจุดบริการ
Update : 19 ธันวาคม 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 จัดทำจุดบริการพักรถพักคนลดอุบัติ ...
ดูรายละเอียด...
 
  จัดทำแผน
Update : 8 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 3 พ.ย.2560 นายอนัน สมาธิ รอง ผอ.สพป.พัทลุง ...
ดูรายละเอียด...
 
  ที่นี่ต้นประดู่
Update : 16 ตุลาคม 2560
29 ก.ย.2560 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรี ...
ดูรายละเอียด...
 
  ธนาคารโรงเรียน
Update : 19 สิงหาคม 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 ปลูกจิตสำนึกนิสัยรัก การออม จัด ...
ดูรายละเอียด...
 
  สร้างโอกาสทางการศึกษา
Update : 16 สิงหาคม 2560
“ปิ๊ง ไอเดีย พัทลุง เขต 2 เคาะประตูบ้านติดตามนักเร ...
ดูรายละเอียด...
 
  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
Update : 14 สิงหาคม 2560
นายสุนาจ แก้วสุขและบุคลากรเขตพื้นที่ร่วมพิธีเนื่อง ...
ดูรายละเอียด...