News ข่าวสารและกิจกรรม
 

วันครู 2561 แม่ขรี ...
Update : 17 มกราคม 2561
"ครูพัทลุง เขต 2 จัดงานวันครูเทิดพระเกียรติ ประกาศศักดิ์ศรีวิชาชีพครูร่วมงานวันครูเนืองแน่น” วันที่  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พาเหรดกีฬาวันครู 2561 ...
Update : 15 มกราคม 2561
"พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวันครู สพป.พัทลุง เขต 2 ยิ่งใหญ่ อลังการ สมเกียรติ"...วันที่ 15 มกราคม 2561 น ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

รับนักเรียน ...
Update : 10 มกราคม 2561
"ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เผยประชุมรับนักเรียน ไม่หนักใจ ไม่มีโรงเรียนอัตราการแข่งขันสูง"...วันที่ 9 มกรา ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“สพป.พัทลุง เขต 2 ให้ความ ...
Update : 10 มกราคม 2561
วันที่ 10 มกราคม 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สอบธุรการ ...
Update : 6 มกราคม 2561
"ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เผยสอบธุรการโรงเรียนฉลุย ไม่หนักใจ โปร่งใส ไร้ทุจริต"...วันที่ 6 มกราคม 2561 นา ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ทะเลน้อย ...
Update : 5 มกราคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 ชูโครงการสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ"...วันที่ 5 มกราคม 2561 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
 
  จิตอาสาจุดบริการ
Update : 19 ธันวาคม 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 จัดทำจุดบริการพักรถพักคนลดอุบัติ ...
ดูรายละเอียด...
 
  จัดทำแผน
Update : 8 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 3 พ.ย.2560 นายอนัน สมาธิ รอง ผอ.สพป.พัทลุง ...
ดูรายละเอียด...
 
  ที่นี่ต้นประดู่
Update : 16 ตุลาคม 2560
29 ก.ย.2560 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรี ...
ดูรายละเอียด...
 
  ธนาคารโรงเรียน
Update : 19 สิงหาคม 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 ปลูกจิตสำนึกนิสัยรัก การออม จัด ...
ดูรายละเอียด...
 
  สร้างโอกาสทางการศึกษา
Update : 16 สิงหาคม 2560
“ปิ๊ง ไอเดีย พัทลุง เขต 2 เคาะประตูบ้านติดตามนักเร ...
ดูรายละเอียด...
 
  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
Update : 14 สิงหาคม 2560
นายสุนาจ แก้วสุขและบุคลากรเขตพื้นที่ร่วมพิธีเนื่อง ...
ดูรายละเอียด...